Het Boelhuys: van Den Helder voor Den Helder in Den Helder
Beleidsplan 2021-2022 Stichting Het Boelhuys

 

Doelstellingen en actueel beleid

De doelstelling van de stichting Het Boelhuys (hierna de Stichting) is:

 • het uitoefenen van één of meerdere kringloopwinkels door inname en verkoop van huisraad, kleding en sieraden
 • het creëren van stageplaatsen voor het praktijkonderwijs en andere vormen van voortgezet onderwijs alsmede het aanbieden van re-integratieplaatsen

en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord. Dit doet zij om daarmee de Stichting Present Den Helder financieel en anderszins te ondersteunen. 

De drijfveer met betrekking tot deze doelstelling is mensen te motiveren om, in navolging van Christus en zijn oproep om te delen en de naaste te dienen, goederen, tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen. 

 

Het actuele beleid is:

 • Kleding, huisraad, sieraden en andere goederen welke om niet verkregen zijn, te verkopen voor een dergelijke prijs dat ook mensen met een beperkt budget, huisraad en kleding kunnen kopen.
 • Kleding en huisraad wat niet verkocht wordt, en nog bruikbaar is, kan worden gedoneerd aan charitatieve instellingen 
 • De winkelactiviteiten vinden plaats in twee winkelpanden. Eens in de maand wordt er een rommelmarkt gehouden
 • Door advertenties en andere vormen van publiciteit, persoonlijk aanspreken van mensen onder andere op beurzen,  de naamsbekendheid van de Stichting vergroten en zodoende meer vrijwilligers aantrekken

 

Werkzaamheden van de Stichting 

De werkzaamheden van de Stichting omvatten:

 • zoveel als te realiseren de winkels aan de Spoorstraat en drs. F. Bijlweg open stellen voor de verkoop van goederen
 • op werkdagen innemen van te verkopen goederen op de vestiging aan de drs. F. Bijlweg
 • sorteren van kleding en repareren van goederen aan de Spoorstraat
 • runnen van een webshop via de website: www.hetboelhuys.nl
 • ophalen en bezorgen van goederen volgens afspraak
 • waardevolle artikelen kunnen verkocht worden via veilingwebsites (catawiki, marktplaats en boekwinkeltjes)

Deze werkzaamheden worden verricht door de circa 70 vrijwilligers. De Stichting heeft geen mensen in loondienst. Voor de bedrijfsvoering en de begeleiding van de vrijwilligers wordt een beroep gedaan op de coördinatoren van Present.

 

Communicatieplan

In 2021 wordt een communicatieplan opgesteld, dat onderdeel wordt van dit beleidsplan. 

 

Fondswerving

Naast de verkoop van goederen wordt er niet aan fondsenwerving gedaan.

 

Het beheer van fondsen en vermogen

De stichting houdt een algemene reserve aan voor vervanging van en onderhoud aan alles wat nodig is voor het runnen van het bedrijf. De Stichting heeft buiten genoemde reserveringen geen vermogen en streeft er ook niet naar om zo’n vermogen op te bouwen.

 

De besteding van fondsen en vermogen

De Stichting besteedt het netto resultaat aan de ondersteuning van Stichting Present Den Helder en zal dit ook doen bij een eventuele beëindiging van de werkzaamheden van de Stichting.

 

1 februari 2021

 

L. van Dam
Voorzitter Stichting Het Boelhuys