Het Boelhuys: van Den Helder voor Den Helder in Den Helder

Naam en adres instelling
Stichting Het Boelhuys
Drs. F. Bijlweg 65
1784 MC Den Helder

RSIN/Fiscaal nummer ANBI
8524.74.556

Kamer van Koophandel
57188262

Doelstellingen

  • Het uitoefenen van een of meerdere kringloopwinkels om zodoende het werk van Stichting Present Den Helder financieel te ondersteunen.
  • Het creëren van stageplaatsen voor het praktijkonderwijs en andere vormen van voortgezet onderwijs alsmede het aanbieden van re-integratieplaatsen.

Hoofdlijnen beleid
De stichting wil door het inzamelen en weer verkopen van gebruikte spullen middelen verwerven om de Stichting Present Den Helder in de breedste zin van het woord te ondersteunen. Dit doet de stichting door het exploiteren van een winkel in tweede hands spullen in de Spoorstraat, in het centrum van Den Helder en door het verkopen van grotere meubelstukken via een webwinkel. Door een goede samenwerking met De Pijler, school voor praktijkonderwijs worden er stageplaatsen gecreëerd en wordt er regelmatig aan groepen leerlingen een veilige leer en werkomgeving geboden.

Bestuursfuncties

Voorzitter: Vacant
Secretaris: L. (Leendert) van Dam
Penningmeester: S. (Sander) Schenk
Lid: H (Herman) Dubbeldam
Lid: J.J. (Jacob Jan) Teertstra

Beloningenbeleid
Medewerkers en bestuursleden van de Stichting Het Boelhuys krijgen op geen enkele wijze vergoeding voor hun activiteiten. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van Het Boelhuys bestaan groten deels uit het ophalen en wegbrengen van huisraad en meubels. Na sortering worden deze goederen te koop aangeboden in de winkel en via de website. Tevens worden goederen ingezet bij enkele projecten van stichting Present Den Helder. De gehele prijsstelling van het Boelhuys is gericht op de doelgroep van stichting Present Den Helder, inwoners die financieel aan de rand van de samenleving verkeren. Iedere eerste zaterdag van de maand vind er een rommel en boekmarkt plaats in de werkplaats. De netto opbrengst, van het geheel door vrijwilligers gerunde kringloopbedrijf, komt ten goede aan stichting Present Den Helder & vestiging Texel. Naast de verkoop activiteiten bied onze winkel een klassikale stage plek voor leerlingen van de Pijler en het Liniecollege uit Den Helder. Daarnaast vinden re- intergratie bedrijven een onderkomen voor enkele van hun cliënten.

Publicatieplicht ANBI:

2022

Jaarverslag:

2022

Actueel Beleidsplan:

Beleidsplan