Beleidsplan 2015-2016 Stichting Het Boelhuys

 

Doelstellingen en actueel beleid

De doelstelling van de stichting Het Boelhuys (hierna de Stichting) is:

 • het uitoefenen van één of meerdere kringloopwinkels door inname en verkoop van huisraad, kleding en sieraden
 • het creëren van stageplaatsen voor het praktijkonderwijs en andere vormen van voortgezet onderwijs alsmede het aanbieden van re-integratieplaatsen

en alles wat hiermee daarmee verband houd in de ruimste zin van het woord. Dit doet zij om daarmee de Stichting Present Den Helder financieel en anderszins te ondersteunen. De drijfveer met betrekking tot deze doelstelling is mensen te motiveren om, in navolging van Christus en zijn oproep om te delen en de naaste te dienen, goederen, tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen.

 

Het actuele beleid is:

 • Kleding, huisraad, sieraden en andere goederen welke om niet verkregen zijn, voor een redelijke, prijs te verkopen zodat ook mensen met een beperkt budget, toch aan hun huisraad en kleding kunnen komen
 • Kleding en huisraad wat niet verkocht wordt, en nog goed is wordt gedoneerd aan charitatieve instellingen die hier belangstelling voor hebben
 • Het zoeken naar huisvesting waarmee het huidige aantal panden van 3 teruggedrongen kan worden naar 2 en mogelijk uiteindelijk naar 1
 • Door advertenties, persoonlijk aanspreken van mensen o.a. op beurzen en door middel van televisie spots in het Gemini ziekenhuis de naamsbekendheid van de Stichting vergroten en zodoende meer vrijwilligers aantrekken

 

Werkzaamheden van de Stichting

 

De werkzaamheden van de Stichting omvatten:

 • Het op dinsdag, donderdag en zaterdag het voor de verkoop open stellen van de winkel in de Spoorstraat
 • Het op werkdagen innemen van te verkopen goederen op de Pastoor Koopmanweg.
 • Het sorteren van kleding en repareren van goederen op de Pastoor Koopmanweg
 • Het runnen van een webshop www.hetBoelhuys.nl
 • Het ophalen en bezorgen van goederen

Deze werkzaamheden worden verricht door de circa 30 vrijwilligers. De Stichting heeft geen mensen in loondienst.

 

Fondswerving

Naast de verkoop van goederen wordt er niet aan fondsenwerving gedaan.

 

Het beheer van fondsen en vermogen

De stichting houd een algemene reserve aan voor vervanging van en onderhoud aan alles wat nodig is voor het runnen van het bedrijf. De Stichting heeft buiten genoemde reserveringen geen vermogen en streeft er ook niet naar om zo’n vermogen op te bouwen.

 

De besteding van fondsen en vermogen

De Stichting besteed het netto resultaat voor 100% aan de ondersteuning van Stichting Present Den Helder en zal dit ook doen bij een eventuele beëindiging van de werkzaamheden van de Stichting.

 

Den Helder

01 januari 2015

 

J.P. van Donkelaar
Voorzitter Stichting Het Boelhuys